Chốn riêng của Ưng Hoàng Phúc

Phúc chia sẻ: “Về chốn riêng này, muộn phiền của tôi đều tan biến… cảm giác như tách ra hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài”. Bạn có thể đọc bài viết trang 46, 47 trên tạp chí TGVH 9/12 để tìm hiểu về nơi bình yên nhất của anh ấy nhé.

Phúc chia sẻ: “Về chốn riêng này, muộn phiền của tôi đều tan biến… cảm giác như tách ra hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài”. Bạn có thể đọc bài viết trang 46, 47 trên tạp chí TGVH 9/12 để tìm hiểu về nơi bình yên nhất của anh ấy nhé.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...