Diễm My 9X: Người giỏi giang và thành đạt sẽ thu hút tôi hơn

     “Tôi nghĩ người ấy chỉ cần hơn tôi 5–7 tuổi để hiểu và chiều được tính cách hơi trẻ con của tôi. Về tài chính, người giỏi giang và thành đạt sẽ thu hút tôi hơn… Anh ấy phải giỏi để tôi còn ngưỡng mộ. Tiền thì tôi có thể tự làm ra nhưng […]

     “Tôi nghĩ người ấy chỉ cần hơn tôi 5–7 tuổi để hiểu và chiều được tính cách hơi trẻ con của tôi. Về tài chính, người giỏi giang và thành đạt sẽ thu hút tôi hơn… Anh ấy phải giỏi để tôi còn ngưỡng mộ. Tiền thì tôi có thể tự làm ra nhưng không may tôi sa cơ lỡ vận, anh ấy có tài chính tốt cũng đỡ lo hơn”.

     Hãy nghe Diễm My chia sẻ về cuộc sống, chuyện tình cảm (trang 48, 49, 50) trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa số 25, ra ngày 3–7–2013.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...