Lưu ý cách cúng ông Công ông Táo ở ba miền để cả năm no ấm

Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân 3 miền Bắc - Trung - Nam bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp bếp núc để tiễn ông Công ông Táo về trời, cầu năm mới bình an, no ấm. Giữa các vùng miền, việc cúng…

Bấm để xem thêm

loading...