Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2018: Hướng đến trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh

An toàn thông tin cũng phải dựa trên “công nghệ thông minh” mới có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội. Đó cũng là chủ đề chính của Ngày An toàn Thông tin (ATTT) Việt Nam năm 2018: “ATTT trên…

Bấm để xem thêm

loading...