Lễ hội: Kiều thỉnh Tứ vị Thánh bà – Nghi lễ đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai (là các vị nữ thần) và chư vị Tiên Thánh trắc giáng dương đồng được chính thức diễn ra trong hai ngày: 20-21 tháng 3 (âm lịch), tức ngày 5- 6 tháng 5 năm 2018…

Bấm để xem thêm

loading...