Live The house or the rising sun – Elvis Phương (live show Sol vàng)

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục The house or the rising sun của danh ca Elvis Phương trong chương trình Live show Sol Vàng tháng 5 năm 2014. Quay phim: Anh Tài

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục The house or the rising sun của danh ca Elvis Phương trong chương trình Live show Sol Vàng tháng 5 năm 2014.

Quay phim: Anh Tài

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...