Live Khoảng cách – Thu Thủy (gala Âm nhạc & Bước nhảy)

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục Khoảng cách của Thu Thủy trong chương trình Gala Âm nhạc & Bước nhảy tháng 4 năm 2014. Quay phim: Anh Tài

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục Khoảng cách của Thu Thủy trong chương trình Gala Âm nhạc & Bước nhảy tháng 4 năm 2014.

Quay phim: Anh Tài

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...