Live Mưa phi trường – Lam Trường (live show Dấu Ấn)

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục Mưa phi trường của ca sĩ Lam Trường trong chương trình Live show Dấu Ấn tháng 4 năm 2014. Quay phim: Trung Hải – Anh Tài

Thế Giới Văn Hóa online mời các bạn cùng xem tiết mục Mưa phi trường của ca sĩ Lam Trường trong chương trình Live show Dấu Ấn tháng 4 năm 2014.

Quay phim: Trung Hải – Anh Tài

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...