Bầu trời đỏ - Tình yêu xuyên bão đạn của chàng lính Pháp và cô gái Việt

Bầu trời đỏ – Tình yêu xuyên bão đạn của chàng lính Pháp và cô gái Việt

Hơn hai thập kỷ từ sau "Người tình", "Điện Biên Phủ", "Đông Dương"..., các nhà làm phim Pháp mới trở lại Việt Nam để tiếp tục cho ra đời một tác phẩm xúc động về tình yêu thời chiến là "Bầu trời đỏ".

Bấm để xem thêm

loading...