Từ khóa

  • Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm nhân thọ trong kỷ nguyên 4.0

    Ngày 20/4, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã phối hợp cùng Khoa Bảo hiểm Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Bảo hiểm nhân thọ trong cách mạng công nghiệp 4.0: Xu thế – Cơ hội – Thách thức”. Tham dự buổi nói chuyện có đại diện lãnh đạo của Hiệp hội, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cùng với hơn 200 sinh viên và các giảng viên của Khoa Bảo hiểm.

Bấm để xem thêm


loading...