Từ khóa

  • Boston Children’s Chorus: sứ giả của sự hòa hợp

         Dàn hợp xướng thiếu nhi Boston (Boston Children’s Chorus) được xem là sứ giả của sự hòa hợp, biểu tượng hòa bình của thành phố Boston. Mỗi thành viên của dàn hợp xướng coi nhiệm vụ của mình là kết nối các thành viên trong cùng một xã hội đa chủng tộc và tạo […]

Bấm để xem thêm


loading...