Từ khóa

  • Chùa Bà Thiên Hậu – kiến trúc đặc trưng của người Hoa

         Từ cuối thế kỷ XVII, khi rời Trung Quốc sang xứ ta lập nghiệp ở Đề Ngạn (sau này gọi là Chợ Lớn), người Hoa đã biến khu vực này thành nơi tập trung sinh sống của họ cho đến ngày nay. Vì vậy, không lạ gì khi những kiến trúc đặc trưng của […]

Bấm để xem thêm


loading...