Từ khóa

  • Quỳnh Trang và Minh Hiền − Dân vũ Tây Ban Nha

    Dân vũ là điệu nhảy từ dân gian mà mọi người đều có thể nhảy được, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp… Dân vũ có thể chia làm ba loại: dân vũ lễ hội, dân vũ trong đời sống, hoạt động của người dân, dân vũ sử thi… Tất cả đều được thể hiện […]

Bấm để xem thêm


loading...