Từ khóa

  • Phận người trong tác phẩm The Flower Carrier

         Danh họa người Mexico Diego Rivera được cả thế giới biết đến qua những tác phẩm fresco (tranh tường) vĩ đại cả về kích thước lẫn giá trị nghệ thuật. Ông được xem là nghệ sĩ tiên phong và tiêu biểu của phong trào vẽ tranh tường trong lịch sử nghệ thuật Mexico.      […]

Bấm để xem thêm


loading...