Từ khóa

  • Bộ sưu tập Chanel Cruise 2015 ra mắt hoành tráng ở Dubai

    Ngày 13–5–2014 vừa qua, bộ sưu tập Cruise của nhãn hiệu thời trang danh tiếng Chanel đã được trình diễn. Như thường niên, Chanel sẽ chọn một thành phố trên thế giới để lên ý tưởng và trình diễn bộ sưu tập Cruise. Show diễn Chanel Cruise 2013 ở Versailles Chanel từng đến Miami, Venice, […]

Bấm để xem thêm


loading...