Từ khóa

  • Gian bếp ước mơ mang trọn niềm vui về với Đà Nẵng

    Khi biết tin đại diện TT&GĐ sắp đến nhà mình để khảo sát, chị Sương tất tả chạy về để dẫn chúng tôi vào. Chị bảo phải đón từ đầu ngõ vì nhà chị ở sâu trong con hẻm nhỏ nên rất khó tìm. Chúng tôi theo chị đi ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ […]

Bấm để xem thêm


loading...