Từ khóa

  • Tự học luyện thanh để có giọng hát hay (Mẫu 7)

    Mời bạn tiếp tục thực hành hai mẫu luyện thanh 7 qua sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái. Hai mẫu luyện thanh này đã đăng trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa số 20/2015, phát hành ngày 3-6-2015, áp dụng kỹ thuật hát bằng hơi bụng

  • Tự học luyện thanh để có giọng hát hay (Mẫu 6)

    Mời bạn tiếp tục thực hành hai mẫu luyện thanh 6 qua sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái. Hai mẫu luyện thanh này đã đăng trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa số 20/2015, phát hành ngày 3-6-2015, áp dụng kỹ thuật hát bằng hơi bụng

  • Tự học luyện thanh để có giọng hát hay (Mẫu 5)

    Mời bạn tiếp tục thực hành mẫu luyện thanh 5 dưới sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái. Bài tập áp dụng kỹ thuật khởi âm bằng hơi thở, đã đăng trên trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa số 19/2015, phát hành ngày 27-5-2015

Bấm để xem thêm


loading...