Từ khóa

  • Hậu trường kịch Hợp đồng yêu đương

    Hợp đồng yêu đương là một vở kịch mới của Sân khấu Kịch Thế Giới Trẻ đã được chuẩn bị khá lâu. Vở kịch nói cho thấy cách sống sa đọa của một bộ phận giới trẻ, qua đó cảnh tỉnh mọi người cần ý thức lại cách sống để không ảnh hưởng đến tương […]

Bấm để xem thêm


loading...