Từ khóa

  • Truy tìm ADN của nàng Mona Lisa ngoài đời thực

        Mới đây, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra ADN hài cốt các con trai của Lisa del Giocondo, người phụ nữ được cho là đã làm mẫu trong bức họa nổi tiếng nhất thế giới Nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci để xác định nàng Mona Lisa ngoài đời thực. […]

Bấm để xem thêm


loading...