Từ khóa

  • Lễ hội: Kiều thỉnh Tứ vị Thánh bà – Nghi lễ đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu

    Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai (là các vị nữ thần) và chư vị Tiên Thánh trắc giáng dương đồng được chính thức diễn ra trong hai ngày: 20-21 tháng 3 (âm lịch), tức ngày 5- 6 tháng 5 năm 2018 tại Phủ chính Tiên Hương – Phủ Dầy do Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, Câu lạc bộ Bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu (thuộc Hội) phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện Vụ Bản, Ủy ban nhân dân xã Kim Thái và Phủ chính Tiên Hương – Phủ Dầy tỉnh Nam Định đồng tổ chức.

Bấm để xem thêm


loading...