Từ khóa

  • Luncheon of the Boating Party – Họa phẩm ấn tượng của danh họa Renoir

         Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), cùng với danh họa Claude Monet, là một trong những họa sĩ tiên phong của trường phái ấn tượng nước Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX.      Lúc mới bắt đầu sự nghiệp, Renoir thường dùng những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống thực tế làm chất liệu sáng […]

Bấm để xem thêm


loading...