Từ khóa

  • Lý Trị Đình – Từng bước trưởng thành

    Nhờ bộ phim Võ Tắc Thiên, cái tên Lý Trị Đình một lần nữa dấy lên “cơn sốt” trên màn ảnh nhỏ Hong Kong. Lần đầu tiên đóng phim truyền hình, Lý Trị Đình đã có ngay vai chính Đường Cao Tông – Lý Trị, tên của hai người chỉ hơn kém một chữ nhưng số phận hoàn toàn khác.

Bấm để xem thêm


loading...