Từ khóa

  • New York, ngày không… mặc quần

    ″Ngày không mặc quần trên tàu điện″ là một sự kiện thường niên do Improv Everywhere tổ chức vào tháng 1 hàng năm ở New York, Mỹ. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ gồm 7 thành viên, phong trào này đã sớm trở thành ngày kỷ niệm mang tính quốc tế với sự hưởng ứng […]

Bấm để xem thêm


loading...