Từ khóa

  • Dõi theo Quách Ái Minh: Cuộc sống cô độc

    Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh kết hôn đã 17 năm, đến nay tình cảm vẫn rất mặn nồng, dù đi đâu làm gì hai vợ chồng đều bên nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây Lưu Thanh Vân thường phải sang Đại Lục đóng phim, để lại Quách Ái Minh một mình vò võ ở Hong Kong.

Bấm để xem thêm


loading...