Từ khóa

  • The Kiss, nụ hôn bất tử của René Rodin

    François-Auguste-René Rodin (1840–1917) là nhà điêu khắc người Pháp tài hoa có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nghệ thuật điêu khắc ở thế kỷ XX. Tất cả tác phẩm của ông đều độc đáo ở chỗ luôn toát ra sức mạnh nội tâm và đậm tính hiện thực – mà ví dụ điển hình […]

Bấm để xem thêm


loading...