Từ khóa

  • Hải sâm – món quà của biển

    Hải sâm (sea cucumber) là động vật không xương sống, sống ở biển, đặc biệt là những nơi nước chảy xiết và có nhiều đá ngầm. Một số tên gọi khác của nó là đỉa biển, dưa biển, hải thử, sâm biển. Hải sâm được xem như loại thực phẩm cao cấp, có thể dùng […]

Bấm để xem thêm


loading...