Từ khóa

  • “Lên trời gọi mưa” nhưng gọi vốn không thành công tại Shark Tank

    Mang đến Shark Tank lời kêu gọi bán đến 50% cổ phần vốn tại DN công nghệ có tên là “An Sinh Xanh” để đổi lấy 300 nghìn USD, nhà sáng chế đã khiến không chỉ nhóm “cá mập” mà cả người xem truyền hình thật sự bất ngờ với giấc mơ lớn – gây mưa nhân tạo để điều tiết khí hậu.

Bấm để xem thêm


loading...