Từ khóa

  • Trọng Tấn thực hiện live show sau scandal nghỉ dạy

        Trọng Tấn và Anh Thơ là cặp nghệ sĩ trẻ thành danh với dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc mà mọi người vẫn thường gọi là nhạc đỏ. Với những ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc đỏ thì Trọng Tấn và Anh Thơ là hai cái bóng rất khó có thể vượt qua, […]

Bấm để xem thêm


loading...