Từ khóa

  • Tự học luyện thanh để có giọng hát hay (Mẫu 5)

    Mời bạn tiếp tục thực hành mẫu luyện thanh 5 dưới sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái. Bài tập áp dụng kỹ thuật khởi âm bằng hơi thở, đã đăng trên trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa số 19/2015, phát hành ngày 27-5-2015

Bấm để xem thêm


loading...