H&M

Trang phục tái chế từ lưới đánh cá và nylon phế thải trở thành đồ hiệu H&M

BST Ý thức Môi trường 2018 của H&M mở đầu cho trào lưu Nghệ thuật và Thủ công tại Thụy Điển và đề cao các loại vật liêu bền vững mới như ECONYL® - loại vải tái chế 100% từ lưới đánh cá và nylon…

Bấm để xem thêm

loading...