Ca sĩ Phương Dung phủ nhận tin đồn từng yêu nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Ca sĩ Phương Dung phủ nhận tin đồn từng yêu nhạc sĩ Trần Thiện Thanh