Ngọc Diễm vinh dự giữ chức chủ tịch Liên đoàn Các nhà Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tại Việt Nam 2019

Ngọc Diễm cho biết cô rất vinh dự khi là thành viên của một tổ chức có tính kết nối quốc tế lớn như JCI. Với sự tin tưởng của các đời chủ tịch và hội viên JCI Việt Nam trên khắp ba miền đất…

Bấm để xem thêm

loading...